Trẻ không chơi, già chơi không nổi nha mấy mem 🤣 Tag nhẹ bạn zô làm kèo đi du lịch liền đi nè… #dulichme #toimedulich
Nguồn FB: https://www.facebook.com/dulichme/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.