Công ty TNHH TM – DV – DL Anh Khoa

Địa chỉ:

375 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú

Điện thoại: ĐT: 38852835 - 39732753 - 0908991533 Fax: 73091533

Loại xe:

Số lượng xe: 1

Dịch vụ kèm theo:

đánh giá

Đánh giá về xe
 • Mức độ thoải mái
 • Độ mới của xe
 • Nội thất bên trong xe
Đánh giá về tài xế
 • Hòa nhã, vui vẻ
 • Rành đường
 • Lái xe an toàn
 • Tác phong
Các đánh giá khác dựa trên khảo sát

Tài xế đòi gì thêm ngoài hợp đồng: 0%

Giá tốt: 0%

Giá TB: 100%

Giá cao 0%

Dịch vụ tặng kèm: Nước: Không | Khăn ướt: Không | Bánh ngọt Có | Khác Không

375 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú

Bình luận

Chưa có bình luận hoặc đánh giá nào cho nhà xe này

Đánh giá

Đánh giá về xe
 • Mức độ thoải mái
 • Độ mới của xe
 • Nội thất
Đánh giá về tài xế
 • Hòa nhã, vui vẻ
 • Rành đường
 • Lái xe an toàn
 • Tác phong

Dịch vụ tặng kèm

Không có xe.Thêm mới
Đang xử lý, xin chờ...