Chỉ đơn giản là nhớ mùi thông, mùi sương, “mùi” nắng sớm..

#VietnamTravel

Một số người thức khuya không phải vì chuyện yêu đương, cũng không phải vì chăm chỉ học hành mà là họ nhớ Đà Lạt.

Một số người thường xuyên đi du lịch, và chỉ đến một nơi, đó là Đà Lạt.

Một số khác không phải đi du lịch nhưng nơi đến vẫn là Đà Lạt. Ngủ một giấc không phải lo lắng dậy đi làm, ăn thật…

KhácNguồn Facebook: VietNam Travel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chưa có bình luận hoặc đánh giá nào cho nhà xe này